КАМПУС УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Трг Доситеја Обрадовића

 

ЦЕНТРАЛНА ЗГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Др Зорана Ђинђића

 

mapa