Прича о хлебу-истина и заблуде


Прехрамбено инжењерство
Инжењерство угљенохидратне хране
Технолошки факултет

Играј струјни плес, играј против отпора


Хемијско инжењерство
Катедра за хемијско инжењерство
Технолошки факултет

Храна под оком и микроскопом


Прехрамбено инжењерство
Kатедра за инжењерство конзервисане хране
Технолошки факултет

Ко се боји боје још?


Прехрамбена технологија
Научни институт за прехрамбене технологије

 

Свака биљка има свој „отисак прста“


Фармацеутско инжењерство
Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство
Tехнолошки факултет

Чудесан свет микроорганизама


Биотехнологија - микробиологија
Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство
Технолошки факултет

Биотехнологија свуда... и триста чуда!

Биотехнологија   
Катедра за биотехнлогију и фармацеутско инжењерство
Технолошки факултет