На постављеном штанду у централном делу универизетског кампуса (испред Правног факултета) организовано је заједничко представљање свих факултета и института Универзитета у Новом Саду.

Детаљније упознавање са студијским програмима факултета ће бити према следећој сатници:

13:00 - 13:30 Технички факултет „Михајло Пупин“
(Амфитеатар Централне зграде Универзитета)
Филозофски факултет
(Зграда Филозофског факултета, амфитеатар)
13:45 -  14:15 Академија уметности
(Амфитеатар Централне зграде Универзитета)
Пољопривредни факултет
(Зграда Пољопривредног факулета, амфитеатар)
14:30 - 15:00 Технолошки факултет
(Амфитеатар Централне зграде Универзитета)
Правни факултет
(Зграда Правног факултета, амфитеатар)
15:15 - 15:45 Факултет спорта и физичке културе
(Амфитеатар Централне зграде Универзитета)
Факултет техничких наука
(Зграда Факултета техничких наука, Амфитеатар А1)
16:00 - 16:55

Природно-математички факултет
Економски факултет
(Амфитеатар Централне зграде Универзитета)

 
17:05 - 18:00 Медицински факултет
Грађевински факултет
Педагошки факултет
(Амфитеатар Централне зграде Универзитета)