ПРОГРАМСКИ ОДБОР

 1. Проф. др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду, председник
 2. проф. др Биљана Абрамовић, проректор за наставу Универзитета у Новом Саду
 3. проф. др Снежана Смедеревац, проректор за науку Универзитета у Новом Саду
 4. проф. др Саша Орловић, проректор за финансије и организацију Универзитета у Новом Саду и директор Института за низијско шумарство и животну средину
 5. др Оливера Ђурагић, директор Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду
 6. проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, декан  Филозофског факултета у Новом Саду
 7. проф. др Недељко Тица, декан Пољопривредног факултета у Новом Саду
 8. проф. др Љубомир Стајић, декан Правног факултета у Новом Саду
 9. проф. др Радомир Малбаша, декан Технолошког факултета, Нови Сад
 10. проф. др Ненад Вуњак, декан Економског факултета у Суботици
 11. проф. др Раде Дорословачки, декан Факултета техничких наука у Новом Саду
 12. проф. др Снежана Бркић, декан Медицинског факултета у Новом Саду
 13. проф. др Милица Павков-Хрвојевић, декан  Природно-математичког факултета у Новом Саду
 14. проф. Синиша Бокан, декан Академије уметности у Новом Саду
 15. проф. др Мирослав Бешевић, декан Грађевинског факултета у Суботици
 16. проф. др Милан Павловић, декан Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
 17. проф. др Дејан Мадић, декан Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду
 18. проф. др Жељко Вучковић, декан Педагошког факултета у Сомбору
 19. доц. др Јосип Лепеш, вршилац  дужности декана Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 1. Др Стеван Станковски, редовни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду, председник
 2. др Слободан Марковић, редовни професор, Природно-математички факултет у Новом Саду, дописни члан Српске академије наука и ументости
 3. др Синиша Марков, редовни професор,Технолошки факултет, Нови Сад
 4. др Слободан Орловић, ванредни професор, Правни факултет у Новом Саду
 5. др Денис Кучевић, доцент, Пољопривредни факултет у Новом Саду
 6. др Милутин Николић, доцент, Факултет техничких наука у Новом Саду
 7. др Иван Пинћјер, асистент, Факултет техничких наука у Новом Саду
 8. Јован Јоковић, извршни директор за опште и заједничке послове Универзитета у Новом Саду
 9. мр Милан Керац, извршни руководилац Центра за информационе технологије Универзитета у Новом Саду – ЦИТ-УНС
 10. мр Татјана Зубић, пројектант информационих система и апликативне програмске подршке, Центар за информационе технологије Универзитета у Новом Саду – ЦИТ-УНС
 11. Бојана Бокан, PR менаџер, Факултет техничких наука у Новом Саду

 

ПРОГРАМСКИ КООРДИНАТОРИ

 1. Проф. дрТијана Продановић, Природно-математички факултет у Новом Саду
 2. доц. др Милутин Николић, Факултет техничких наука у Новом Саду
 3. Дамјан Томанек, Технолошки факултет у Новом Саду
 4. Дара Коровљев, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду
 5. Игор Лекић, Филозофски факултет у Новом Саду
 6. Милана Писарић, Правни факултет у Новом Саду
 7. Вања Милаковић, Академија уметности у Новом Саду
 8. проф. др Ласло Шереш, Економски факултет у Суботици
 9. доц. др Марија Бошњак, Педагошки факултет у Сомбору
 10. доц. др Бранка  Љевнаић-Машић, доц. др Александра Петровић, Пољопривредни факултет у Новом Саду
 11. проф. др Бранко Маркоски, Технички факултет „Михало Пупин“ у Зрењанину
 12. Драгана Миладиновић, Душица Јовичић, Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду
 13. Јелена Петровић, Институт за ветеринарство
 14. Владислава Галовић, Институт за шумарство
 15. Миона БеловиЋ, Дубравка Шкробот, Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду
 16. мр Оливер Фојкар, Покрајински завод за заштиту природе
 17. доц. др Мирјана Крањец, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
 18. Слађана Велендечић, Музеј Војводине
 19. Љубица Мијатовић, Телвент ДМС
 20. Милан Шолаја, Смиља Крајиновић, Војвођански ИКТ Кластер
 21. Александар Ристовић, Научно-технички центар НИС а.д.

 

ВОЛОНТЕРИ

 1. Никола Николић, Факултет техничких наука
 2. Стеван Михајлов, Факултет техничких наука
 3. Душан Парницки, Факултет техничких наука
 4. Иван Сушић, Факултет техничких наука
 5. Саша Талоши, Факултет техничких наука
 6. Стефан Симоновић, Факултет техничких наука
 7. Лазар Лазовић, Факултет техничких наука
 8. Стефан Ковач, Факултет техничких наука
 9. Марко Петровић, Факултет техничких наука
 10. Дарко Алавања, Факултет техничких наука
 11. Јелена Андрејевић, Природно - математички факултет
 12. Јелена Каличанин, Природно - математички факултет
 13. Александра Младеновић, Факултет техничких наука
 14. Александар Младеновић, Правни факултет
 15. Ана Лукетић, Факултет техничких наука
 16. Драгана Симоновић, Факултет техничких наука
 17. Љубица Кулић, Правни факултет
 18. Соња Пецикоза, Правни факултет
 19. Дајана Мијатовић, Факултет техничких наука
 20. Жељка Иванковић, Факултет техничких наука
 21. Никола Сивч, Факултет техничких наука
 22. Милица Крстић, Филозофски факултет
 23. Марина Радовановић, Факултет техничких наука