Симулација увиђаја

Право
Правни факултет

 

Дечији парламент!

Право
Правни факултет

 

Креативни економиста


Економске науке
Департман за трговину, маркетинг и логистику
Eкономски факултет

ТВ радионица

Новинарство
Одсек за медијске студије
Филозофски факултет

Да ли имаш везе с мозгом?

Психологија
Лабораторија за експерименталну психологију
Филозофски факултет

Ко је Ваш "историјски" близанац?

Психологија
Центар за бихејвиоралну генетику, Одсек за психологију
Филозофски факултет

Жене кроз историју

Историја - друштвене науке
Центар за историјска истраживања, Одсек за историју
Филозофски факултет

Емоционални микс (Érzelmi mix)

Друштвене науке
Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици

 

Лица и наличја речи у српском језику


Српски језик и лингвистика
Одсек за српски језик и лингвистику
Филозофски факултет

Црвена оловке жуте боје


Српски језик и лингвистика
Центар за усавршавање наставника
Филозофски факултет

Промене у значењу: Како је слуга постао витез, а дога пас


Лингвистика
Одсек за англистику
Филозофски факултет

С времена на време: Како језик доживљава време?


Лингвистика
Одсек за англистику
Филозофски факултет

Вишезначност: Да ли си мислио…?


Лингвистика
Одсек за англистику
Филозофски факултет

Откријмо Кину


Кинески језик и култура
Филозофски факултет
Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду

Како да распознајеш акценте – само гледај, а можеш и да слушаш


Лингвистика
Одсек за српски језик и лингвистику и Одсек за англистику
Филозофски факултет

Откријмо лепоте романских језика - français, español, italiano


Филологија
Одсек за романистику
Филозофски факултет

До енглеског осам путића


Англистика
Одсек за англистику
Филозофски факултет

Чаробна Румунија

Румунски језик
Одсек за румунистику
Филозофски факултет

 

Изгубљено у преводу


Лингвистика
Центар за језике
Филозофски факултет

(Не)познати текстописац

Књижевност
Одсек за српску књижевност
Филозофски факултет   

Знате ли да знате мађарски?

Образовање
Одсек за хунгарологију
Филозофски факултет