Новинарство
Одсек за медијске студије
Филозофски факултет

 

Основни појмови новинарства: вест, извештај, чланак, ТВ прилог, ТВ појмови...
Квиз! Најбољим учесницима следе награде.
Читајте вести. Осећајте се као у телевизијском студију.
Гледајте се на Youtube-у, ако то желите.