Књижевност
Одсек за српску књижевност
Филозофски факултет   

 

Да ли сте знали да су неке од најпопуларнијих песама староградске и забавне музике компоноване на стихове великих српских песника? Ако нисте сигурни колико добро познајете поезију, покушајте да решите наш поетско-музички квиз. Доказаћемо вам да знате више него што мислите. Прошетајмо се кроз историју књижевности уз пратњу музике!