Психологија
Центар за бихејвиоралну генетику, Одсек за психологију
Филозофски факултет

 

Чини ли Вам се да, по својим особинама, личите на неку историјску личност? Да ли Вам је неко од њих јако сличан, скоро као близанац? Да ли сте себе некада замишљали у улози владара, научника, војсковође или уметника? Којој историјској личности сте најсличнији? Тестирајте се и проверите!