Друштвене науке
Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици

 

 

У којој мери препознајемо ментална стања других особа? Са којом тачношћу разликујемоневербално комунициране емоције?
Дођите да заједно проверимо колико тачно уочавате разлике у нијансама емоционалних стања.