Образовање
Одсек за хунгарологију
Филозофски факултет   

 

Многи сматрају да је мађарски језик немогуће научити, пошто се толико разликује од свих језика са којима долазе у контакт. Међутим, до недавно је и код нас он представљао језик друштвене средине, и још увек  се користи као језик националне мањине. Усвајање мађарског углавном зависи од мотивације, али и од начина и метода наставе језика. У Центру за мађарски језик при Одсеку за хунгарологију Филозофског факултета користимо своје приступе у настави, због чега се многи после учења у разним школама страних језика по граду окрећу нама. У оквиру радионице желимо да покажемо да сви понешто знају да кажу на мађарском, али да тога нису ни свесни. Изненадићете се колико знате мађарски!