Лингвистика
Одсек за англистику
Филозофски факултет

 

Како протиче време у језику? Засто садашње време може да се односи на прошлост? А прошло на будућност? Како знам да је једна радња дужа од друге? Како изражавам врло врло кратке радње? Све прошле, садашње и будуће мистерије о мерењу времена у језику решавамо заједно!