Tехничко-технолошке науке
Катедра за инжењерство заштите животне средине
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

 

Сви ми смо сведоци драстичних температурних промена Земљине атмосфере током последњих деценија.  Емисија гасова са ефектом стаклене баште је кључни проблем који доводи до глобалног загревања и климатских промена. Смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште (Green House Gasses - GHG) је кључно у решавању проблема климатских промена. Иако се највећи део GHG гасова емитује услед активности као што је производња енергије, саобраћај и друге индустријске активности, појединац, ТИ, можеш да допринесеш смањењу ефекта стаклене баште. Кроз креативну радионицу Инжењерства заштите животне средине, ТФ „Михајло Пупин“ из Зрењанина, научи како својим свакодневним навикама можеш да смањиш лични карбонски отисак који је одраз твог доприноса глобалном загревању.