Енергетика
Технички факултет "Михајло Пупин"

 

 

Већина технологије обновљивих извора енергије се на директан или индиректан начин напаја из Сунца. Потреба за коришћењем обновљивих  извора енергије јавила се пошто су објављени алармантни подаци о последицама емисије гасова са ефектом стаклене баште, који настају сагоревањем фосилних горива. То је довело до климатских промена у свету које се пре свега огледају у повећању просечне температуре, односно глобалном загревању. Кроз радионицу смера Машинско инжењерство Техничког факултета „Михајло Пупин“ из Зрењанина, откријте како можемо прикупити сунчеву енергију, чему служе топлотне пумпе, како користимо енергију воде и ветра, шта је то биоенергија. Нека наш циљ постане и ваш: Смањимо енергетску зависност и емисију угљендиоксида коришћењем потенцијала обновљивих извора енергије!