Мехатроника, роботика и аутоматизација
Департман за индустријско инжењерсво и менаџмент, Факултет техничких наука

 

Искористите Ваш даљински управљач и отворите нечију капију.