Биотехничке науке - Пољопривреда
Лабораторија за земљиште и агроекологију
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад

 

Широм света, прошла година је на многобројним манифестацијама обележена као међународна година земљишта проглашена од стране Уједињених нација, а ми ћемо вам одатле представити најинтересан најзанимљивије појединости. Земљиште је основа свог живог света, значајан је део  циклуса кружења материје и трансформације енергије у природи. Оно нам даје храну, гориво, биогориво, сировине за разне индустријске производе и обезбеђује потребан животни простор, у данашње време све мањи. Земљиште је необновљиви природни ресурс и зато га треба чувати и пажљиво бринути о њему за генерације које долазе.