Физиологија биљака
Институт за ратарство и повртарство

 

 

Шта су биљни пигменти? Где се налазе? Која је њихова функција? Како раздвојити биљне пигменте хроматографијом?