Математика
Технолошки факултет

 

Радозналост и потреба за игром у раном узрасту су одлична основа да деца природно и слободно прихватају математичке, и уопште логичке, проблеме. Сам процес размишљања и задовољство након успешно решеног проблема чине остварење васпитних задатака у настави математике, посебно у нижим разредима основне школе. Избор задатака је широк, проблеми су свуда око нас, могу бити исказани питалицама, приказани штапићима, геометријским елементима...