Ловни туризам/зоогеографија
Друштво младих истраживача „Бранислав Букуров“ и катедра за ловни туризам Департмана за географију, туризам и хотелијерство
Природно математички факултет

 

Ранац на леђа и правац у шуму! А у шуми? Цео један свет, који чека да га откријеш. Мале су шансе да на том путу сретнеш медведа, јелена или вука, али ако изоштриш чула одаће ти се сами. Замршени трагови дивљих животиња у блату и необични звуци које чујеш, ако их правилно растумачиш, откриће ти ко су чувари шуме. Позивамо те да шуму заједно преселимо у град и упознамо боље њене чуваре.