Физика, Математика, Информатика
DDD team школа Јабланичког округа (Вук Караџић - Лесковац, 8.октобар Власотинце)

 

Да ли сте знали да се геометријски мотив троугла среће још у неолиту и представља почетке математичке мисли. Математичко тројство чине Паскалов троугао, Фибоничијеви бројеви и златни пресек, а наш модел покушава да објасни чудесно складни мозаик јединственог универзума.
Маје су за своја рачунања користиле бројевни систем са базом 20 уместо данашњих 10. Маје су веровале да неки бројеви имају већу важност. Ми верујемо да је Вигесимални систем бројева Маја једноставно невероватан. Немојте себи ускратити шансу да завирите у тај свет.
Нове исказе межемо градити помоћу постојећих и они ће узимати вредност: истинито и неистинито. Овакви поступци називају се повезивање исказа. Овај пут води у Булову алгебру. Наш пут скреће у забавну математику.